$120.00

Available on backorder

SKU: S 371 Category:

Description

ՀԱՅԵՐԷՆ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Կազմեց ՍՏ.ՄԱԼԽԱՍԵԱՆՑ /
Հրատարակութեան Վայր – Լիբանան / Published place – Beyrouth Lebanon
Հրատարակութեան տարի / Published year – 1983
Հրատարակչատուն – ՍԵՒԱՆ / publishing house – SEVAN
Էջեր Ա.հատոր Ա-Ե 608
Բ.հատոր Զ-Կ 512
Գ.հատոր Հ-Ո 614
Դ.հատոր Չ-Ֆ 616
Ծանրութիւն weight 5100 gram
Price Գին 120.00 US $

Additional information

Weight 5.100 kg
Dimensions 27.5 × 20 × 17 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.