$10.00

Available on backorder

SKU: A 422 Category:

Description

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ / HISTORY OF PHILOSOPHY
Հեղինակ՝ ՇԱՀԱՆ Ռ. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ / Author – SHAHAN R. BERBERIAN (1891 – 1956)
Հրատարակութեան Վայր – Անթիլիաս Լիբանան/ Published place – Antelias Lebanon
Հրատարակութեան տարի / Published year – 1977
Հրատարակչատուն – Կաթողիկոսութիւն Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ / publishing house – Armenian Catholicosate of Cilicia
Էջեր 294 pages
Ծանրութիւն weight 370 gram
Price Գին 10.00 US $

Additional information

Weight 370 kg
Dimensions 21 × 14.5 × 1.3 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.