$3.00

In stock

Description

ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ (երկլեզու անգլերէն – արաբերէն) – I CONFESS WITH FAITH (English – Arabic)
(اعترف بالايمان (انكليزي – عربي
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի – Published year – 2008
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
pages Էջեր 32
Series number – Ընդհանուր թիւ 125
Price Գին 3.00 US $

Additional information

Weight 0.020 kg
Dimensions 12 × 85 × 0.02 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.