$50.00

Available on backorder

SKU: H 503 Category:

Description

ԶԱՐԹՕՆՔ (երեք հատորներով) / ZARTONK «Awaking» (three volumes)
Հեղինակ – ՄԱԼԽԱՍ / Author – MALKHAS
Հրատարակութեան Վայր – Լիբանան / Published place – Bourdj Hammoud – Lebanon
Հրատարակութեան տարի / Published year – 1988
Հրատարակչատուն – ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ / publishing house – HAMASKAINE
Էջեր Ա-448 + Բ-588 + ԳԴ-638 pages
Ծանրութիւն weight 2420 gram
Price Գին 50.00 US $

Additional information

Weight 2.420 kg
Dimensions 24.5 × 17.5 × 11 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.