$15.00

Out of stock

SKU: G199 Category:

Description

ՍԵՄԵՐ / THRESHOLD
Հեղինակ – ԳՐԻԳՈՐ ՊԼՏԵԱՆ / Author – KRIKOR BLDIAN
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ / Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի / Published year – 1997
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ / CILICIA publishing
pages Էջեր
Series number / Ընդհանուր թիւ 199
Price Գին 15.00 US $

Additional information

Weight 0.220 kg
Dimensions 20 × 14 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.