$10.00

In stock

Description

ՔԱՐԱՁԱՅՆ ՊԱՏԱՐԱԳ – LITURGY-SOUND OF STONES
Հեղինակ – ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ – Author – HRAND M. MARKARIAN
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 1998
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
pages Էջեր 272
Series number – Ընդհանուր թիւ G 189
Price Գին 10.00 US $

Additional information

Weight 0.360 kg
Dimensions 21.5 × 14 × 1.1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.