$10.00

In stock

Description

ԳԱՂԹԱԿԱՅԱՆԷՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ Բ.հատոր / FROM COLONY TO PARLIAMENT – second volume
Հեղինակ – ՄԵԼԳՈՆ ԷՊԼԻՂԱԹԵԱՆ / Author- MELKON EBLIGHATIAN
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ / Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի / Published year – 2005
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ / CILICIA publishing
pages Էջեր 80
Series number / Ընդհանուր թիւ 185
Price Գին 10.00 US $

Additional information

Weight 0.180 kg
Dimensions 24 × 17 × 0.7 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.