$15.00

In stock

Description

ՕԳՏԱԿԱՐ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ԵՒ ԽՈՀԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՇՈՒՄՆԵՐ – Հայ Կնոջ Ուղեցոյց
CONNAISSANCES UTILES ET CONSEILS DE CUISINE – Armenian Woman’s Guide
Հեղինակ – ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ-ՔԷՇԻՇԵԱՆ / Author – KOHAR VARTANIAN KESHISHIAN
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 2000
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
էջեր pages 64 + 160 տետրակի բաժին-section cahier (կարծր կազմ-hard cover)
Series number – Ընդհանուր թիւ G145
Price Գին 15.00 US $

Additional information

Weight 0.660 kg
Dimensions 22 × 16 × 2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.