ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԻՒՂԵՐ-ԲՈՒԺԻՉ ԻՒՂԵՐ / HARMFUL OILS HEALING OILS
Հեղինակ – Ռուբէն Գիւլխանճեան / Author – Roupen Koulkhanjian
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 2000
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
pages Էջեր 304
Price Գին 20.00 US $