$3.00

In stock

Description

ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ (երկլեզու հայերէն – անգլերէն) – I CONFESS WITH FAITH (Armenian – English)
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի – Published year – 2007
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
pages Էջեր 32
Series number – Ընդհանուր թիւ 124
Price Գին 3.00 US $

Additional information

Weight 0.025 kg
Dimensions 12 × 8.5 × 0.02 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.