$150.00

SKU: G 354 Category:

Description

ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ ԲԱՐԵԿԱՄԸ «ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ»
Ամբողջական շարք 21 գիրք կազմուած
(ՀԱՅԿ ՆԱՀԱՊԵՏ – ԱՐԱՄ ՆԱՀԱՊԵՏ – ՏՈՐՔ ԱՆԳԵՂ – ՎԻՇԱՊԱՔԱՂ ՎԱՀԱԳՆ – ՍԱՆԱՍԱՐ ԵՒ ՊԱՂՏԱՍԱՐ Ա.Բ.Գ.Դ.- ԱՌԻՒԾ ՄՀԵՐ Ա.Բ. – ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՒԻԹ Ա.Բ.Գ.Դ.Ե.Զ.Է.Ը. – ՓՈՔՐ ՄՀԵՐ Ա.Բ.Գ.)
Հեղինակ՝ ԵՐՈՒԱՆԴ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ
Գեղանկարիչ՝ ԽՈՐԷՆ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
Ծանրութիւն weight 1600 gram
Price Գին 150.00 US $

Additional information

Weight 1.600 kg
Dimensions 24 × 22 × 3.3 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.