$50.00

Available on backorder

SKU: G 351 Category:

Description

1915-1965 ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ / MEMORIAL BOOK OF THE ARMENIAN MARTYRDOM (1915-1965)
Պատրաստեց՝ ԳԵՐՍԱՄ ԱՀԱՐԱՈՆԵԱՆ Գործակցութեամբ՝ ՆԱԶԱՐԷԹ ԹՈՓԱԼԵԱՆԻ
Prepared by KERSAM AHARONIAN In collaboration with NAZARET TOPALIAN
Անձնանուններու եւ տեղանուններու յաւելուած ցանկ, պատրաստեց՝ ԼԵՒՈՆ ՎԱՐԴԱՆ
Հրատարակութեան Վայր – Լիբանան / Published place – Beirut – Lebanon
Հրատարակութեան տարի / Published year – 1965 (Գ.հրատարակութիւն-1987)
Հրատարակութիւն – ԶԱՐԹՕՆՔ ՕՐԱԹԵՐԹԻ / published by – ZARTONK DAILY
Էջեր 1116 pages
Ծանրութիւն weight 2550 gram
Price Գին 50.00 US $

Additional information

Weight 2.550 kg
Dimensions 28 × 21 × 6 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.