$75.00

Available on backorder

Description

ԴԻՒՑԱԶՆԱԿԱՆ ՈՒՐՖԱՆ ԵՒ ԻՐ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐԸ (2 հատոր) – THE EPIC OF OURFA AND ITS PEOPLE (2 volume)
Աշխատասիրեց՝ ԱՐԱՄ ՍԱՀԱԿԵԱՆ – Editor ARAM SAHAGIAN
Վերահրատարակութիւն ՀԱԼԷՊ 2011 – (Ա.հրատարակութիւն Պէյրութ – 1955)
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
էջեր pages 1370 + 55 + 74 + XII
Series number – Ընդհանուր թիւ 222
Price Գին 75.00 US $

Additional information

Weight 2.350 kg
Dimensions 25 × 17.5 × 7 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.