$45.00

Available on backorder

SKU: D 624 Category:

Description

ԸՆԴԱՐՁԱԿ ԵՐԱԶԱՀԱՆ ԵՒ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՄԸ / EXTREME INTERPRETER OF DREAMES AND FAMILY FRIEND
Կազմեց՝ Կ. ԿԻԼԻԿԵՑԻ (ԿԻՐԱԿՈՍ ՏՕՆԻԿԵԱՆ) / Compiled by K. by G.GILIGETSI (GIRAGOS DONIGIAN)
Կ.Տօնիկեան եւ Որդիք հրատարակչատուն – Պէյրութ 2005 (ԺԴ.ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ) / Donigian Publishing house – Beirut 2005
էջեր / pages – 1228
Ծանրութիւն weight 1450 gram
Գին / price – 45.00 U.S. $

Additional information

Weight 1.450 kg
Dimensions 22 × 16 × 5.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.