$15.00

Available on backorder

SKU: D 615 Category:

Description

ԴԻՒՐՈՒՍՈՅՑ ՀԱՅԵՐԷՆ ԳԵՐՄԱՆԵՐԷՆ ԶՐՈՒՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆ / TEACHABLE ARMENIAN-GERMAN CONVERSATION
Պատրաստեց՝ ՅԱԿՈԲ ՃԸՌԵԱՆ / Prepared by KRIKOR AFARIAN
Կ.Տօնիկեան եւ Որդիք հրատարակչատուն – Պէյրութ 1963 / Donigian Publishing house – Beirut 1963
էջեր / pages – 244
Ծանրութիւն weight 250 gram
Գին / price – 15.00 U.S. $

Additional information

Weight 0.250 kg
Dimensions 19.5 × 13.5 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.