$40.00

Available on backorder

SKU: A 415 Category:

Description

ՀԱՅ ԳՈՂԳՈԹԱՆ (Ա. և Բ. Հատորներ) / ARMENIAN CALVARY (A. & B. Volumes)
Հեղինակ – ԳՐԻԳՈՐԻՍ Ծ. ՎՐԴ. ՊԱԼԱՔԵԱՆ/ Author – KRIKORIS BALAKIAN
Հրատարակութեան Վայր – Անթիլիաս Լիբանան / Published place – Antilias Lebanon
Հրատարակութեան տարի / Published year – 2003
Հրատարակչատուն – Կաթողիկոսութիւն Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ / publishing house – Armenian Catholicosate of Cilicia
Էջեր 494 + 320 pages
Ծանրութիւն weight 1.675 gram
Price Գին 45.00 US $

Additional information

Weight 1.675 kg
Dimensions 24.5 × 18 × 5.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.