$4.00

Available on backorder

SKU: A 412 Category:

Description

ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ – MY PRAYER BOOK
Պատրաստեց՝ ԶԱՐԵՀ ԵՊՍ. ԱԶՆԱՒՈՐԵԱՆ – Prepared by BISHOP ZAREH AZNAVORIAN
Հրատարակութեան Վայր – Անթիլիաս Լիբանան/ Published place – Antelias Lebanon
Հրատարակութեան տարի / Published year – 2010
Հրատարակչատուն – Կաթողիկոսութիւն Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ / publishing house – Armenian Catholicosate of Cilicia
Էջեր 132 pages
Ծանրութիւն weight 60 gram
Price Գին 4.00 US $

Additional information

Weight 0.060 kg
Dimensions 11.5 × 7.5 × 0.8 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.