$2.00

In stock

SKU: A 402 Category:

Description

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸ / THE WORD OF THE GOD
ԱՂԲԻՒՐ ՇՆՈՐՀՔԻ ԵՒ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ / SOURCE OF GRACE AND SALVATION
Հրատարակութեան Վայր – Անթիլիաս Լիբանան/ Published place – Antelias Lebanon
Հրատարակչատուն – Կաթողիկոսութիւն Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ / publishing house – Armenian Catholicosate of Cilicia
Էջեր 64 pages
Ծանրութիւն weight 20 gram
Price Գին 2.00 US $

Additional information

Weight 0.020 kg
Dimensions 9.5 × 6.5 × 0.3 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.