$40.00

Available on backorder

SKU: 701 Category:

Description

ՀԱՅՈՑ ԾԱԾԿԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ / DICTONARY OF ARMENIAN PSEUDONYMS
Հեղինակ Բ.Մ.ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ / Author B.M.HOVAKIMYAN
(8000 հեղինակի 25000 ծածկանուն)
Երեւանի Պետական Համալսարանի Հրատարակչութիւն
ԵՐԵՒԱՆ 2005 YEREVAN
Կշիռք 1950 gram
Էջեր 788 pages
Price Գին 40.00 US $

Additional information

Weight 1.950 kg
Dimensions 29.5 × 21 × 4 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.