$10.00

In stock

Description

ՔԱՋՆ ՆԱԶԱՐ եւ 12 ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ – NAZAR THE BRAVE & 12 STORIES
Հեղինակ – ՀԱՄԱՍՏԵՂ – Author – HAMASDEGH
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 2007
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
էջեր pages 336
Series number – Ընդհանուր թիւ 20
Price Գին 10.00 US $

Additional information

Weight 0.240 kg
Dimensions 16.5 × 12 × 1.4 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.