$10.00

In stock

Description

ՑԵՂԻՆ ՁԱՅՆԸ Բ.հատոր – SOUND OF TRIBLE Part Two
Հեղինակ – ԱՐԱՄ ՀԱՅԿԱԶ – Author – ARAM HAYGAZ
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 1995
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
Էջեր pages 512
Series number – Ընդհանուր թիւ 7
Price Գին 10.00 US $

Additional information

Weight 0.330 kg
Dimensions 16.5 × 12 × 2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.