$8.00

In stock

Description

ՑԵՂԻՆ ՁԱՅՆԸ Ա.հատոր – SOUND OF TRIBLE Part One
Հեղինակ – ԱՐԱՄ ՀԱՅԿԱԶ – Author – ARAM HAYGAZ
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 1994
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
Էջեր pages 288
Series number – Ընդհանուր թիւ 6
Price Գին 8.00 US $

Additional information

Weight 0.230 kg
Dimensions 16.5 × 12 × 1.4 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.