$8.00

In stock

Description

ՍԻՐՈՅ ՄԱՏԵԱՆ Հատընտիր Քերթուածներ -SELECTED LOVE POEMS
Հրատարակութեան պատրաստեց՝ ՄԱԹԻԿ ԷՊԼԻՂԱԹԵԱՆ – Shaped by MATIG EBLIGHATIAN
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 2011
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
էջեր pages 128
Series number – Ընդհանուր թիւ 111
Price Գին 8.00 US $

Additional information

Weight 0.120 kg
Dimensions 16.5 × 12 × 0.7 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.