$35.00

Սուրիոյ հայաշատ քաղաք Հալէպի՝ Կիլիկիա հրատարակչատան նորատիպ հրատարակութիւններուն մէջ, ի շարս այլոց, վերջերս ուշադրութիւն գրաւեցին հայերէն ընդարձակ երգարան մը (2008) եւ ուսանողներու յատուկ անգլերէնէ հայերէն շատ գործնական բառարան մը (2007):

Երգարանը կը կոչուի Նոր Քնար կը բաղկանայ 610 էջերէ։ Ասիկա լուսանկարային պատճէնահանեալ անփոփոխ վերահրատարակութիւնն է 1963-ին Պէյրութ տպագրուած նոյնանուն երգարանին, զոր կազմած էր ծանօթ մտաւորական Կարօ Գէորգեան (1895-1975) Գէորգեան հայ մամուլի անդաստանին մէջ ունեցած էր հրապարակագրական լայնածիր գործունէութիւն մը, բայց համբաւ ձեռք ձգած էր մասնաւորաբար իր նշանաւոր Ամէնուն տարեգիրքըներով, որոնք Սփիւռքի տարածքին լայն ժողովրդականութիւն վայելած էին 50-ական եւ 60- ական թուականներուն։

Հալէպի Կիլիկիա հրատարակչատունը վերահրատարակած է այդ պատկերազարդ ծաւալուն երգարանը, զայն դնելով նոր օրերու հայ ընտանիքներու սեղանին վրայ։ Ան ունի գեղաճաշակ ու գունաւոր ամրակազմ նոր կողք մը։ Անոր սկիզբը հրատարակիչ՝ Մաթիկ Էպլիղաթեան ներկայացուցած է , երեքուկէս էջերու սահմանին մէջ, Կարօ Գէորգեանի կենսագրական տուեալները։

Նոր Քնար երգարանը կը պարունակէ շուրջ 700 երգեր։ Կարօ Գէորգեան զանոնք ժողված է ինը առանձին գլուխներու տակ՝ ըստ անոնց բնոյթին։ Այսպէս, կան ազգային-հայրենասիրական երգեր, ռազմական-յեղափոխական երգեր, քայլերգներ, աշուղական երգեր, ժողովրդական եւ հայրենական երգեր (ամէնէն ճոխ բաժինը, մօտ 250 էջ), հոգեւոր երգեր, թատերական երգեր, հայկական պարեղանակներ ու վերջապէս դպրոցական երգեր։ Այս երգերուն կարեւոր մէկ մասին կից՝ տրուած է անոնց ձայնագրութիւնը, ինչ որ պատեհութիւն կը ստեղծէ՝ երաժշտական գործիքներու օգտագործումով ծանօթանալու տուեալ երգերու եղանակներուն։ Երգարանը օժտուած է նաեւ գործնական անհրաժեշտ յաւելուածական բաժինով մը։ Այբբենական շարքով տրուած է հատորին մէջ ընդգրկուած երգերուն ամբողջական ցանկը, կայ ընդհանուր բառացանկ մը՝ երգերուն մէջ նշմարուած դժուարահասկնալի բառերուն տակաւին կան նաեւ պատկերներու եւ դիմանկարներու ցուցակներ։

In stock

Additional information

Weight 1.000 kg
Dimensions 24.5 × 18 × 3 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.