$10.00

In stock

Description

ՆԱՐԵԿ – ԱՂՕԹԱՄԱՏԵԱՆ Ս.ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑՒՈՅ – NAREG – PRAYER BOOK OF SAINT KRIKOR NAREGATSI
Արդի Հայերէնի վերածեց՝ ԹՈՐԳՈՄ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ – Translated into Modern Armenian by Bishop TORGOM
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի – Published year – 2005
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
pages Էջեր 511 – կաշեկազմ – hard covered
Series number – Ընդհանուր թիւ 116
Price Գին 10.00 US $

Additional information

Weight 0.300 kg
Dimensions 14 × 11 × 2.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.