$8.00

In stock

Description

ՅԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆԵԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՒ – HAGOP BARONIAN RETURNED
Հեղինակ – ՌՈՊԷՐ ՀԱՏՏԷՃԵԱՆ – Author – ROBER HADDEJIAN
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 2005
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
էջեր pages 192
Series number – Ընդհանուր թիւ 17
Price Գին 8.00 US $

Additional information

Weight 0.190 kg
Dimensions 16.5 × 12 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.