$10.00

Available on backorder

Description

ՄՆԱՍ ԲԱՐՈՎ ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ – GOOD BYE CHILDHOOD
Հեղինակ – ՄՈՒՇԵՂ ԻՇԽԱՆ – Author – MOUSHEGH ISHKHAN
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 2005
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
էջեր pages 376
Series number – Ընդհանուր թիւ 18
Price Գին 10.00 US $

Additional information

Weight 0.400 kg
Dimensions 16.5 × 12 × 1.6 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.