$3.00

In stock

Description

ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ (գրաբար եւ աշխարհաբար) – I CONFESS WITH FAITH (literal and modern Armenian)
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի – Published year – 2002
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
pages Էջեր 32
Series number – Ընդհանուր թիւ 122
Price Գին 3.00 US $

Additional information

Weight 0.030 kg
Dimensions 13.5 × 9.5 × 0.02 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.