$20.00

Out of stock

Description

ՀԱՐԱՒԸ ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԷՋ / SOUTH IN DIASPORA
Հեղինակ – ՊԵՏՐՈՍ ՀԱՃԵԱՆ / Author – BEDROS HAJIAN
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ / Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի / Published year – 2008
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ / CILICIA publishing
pages Էջեր
Series number / Ընդհանուր թիւ 188
Price Գին 20.00 US $

Additional information

Weight 0.400 kg
Dimensions 21 × 14 × 2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.