$10.00

In stock

Description

ՀԱՏԸՆՏԻՐ – SELECTED MASTERPIECES
Հեղինակ – ԳՐԻԳՈՐ ԶՕՀՐԱՊ – Author – KRIKOR ZOHRAB
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 1996
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
Էջեր pages 296
Նկարներ՝ Վ.ՄԱՆԴԱԿՈՒՆԻ – V.MANTAGOUNI
Series number – Ընդհանուր թիւ 12
Price Գին 10.00 US $

Additional information

Weight 0.225 kg
Dimensions 16.5 × 12 × 1.4 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.