$8.00

In stock

Description

ԿԵԱՆՔԸ ՀԻՆ ՀՌՈՎՄԷԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՎՐԱՅ – THE LIFE ON THE OLD ROMAN ROAD
Հեղինակ – ՎԱՀԱՆ ԹՈԹՈՎԵՆՑ – Author – VAHAN TOTOVENTS
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 2002
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
Էջեր pages 232
Series number – Ընդհանուր թիւ 14
Price Գին 8.00 US $

Additional information

Weight 0.200 kg
Dimensions 16.5 × 12 × 1.2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.