$15.00

In stock

Description

ԿԱՐԿԵՄԻՇ / GARGEMISH
Հեղինակ – ՊԵՏՐՈՍ ՀԱՃԵԱՆ / Author – BEDROS HAJIAN
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ / Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի / Published year – 2005
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ / CILICIA publishing
pages 230 Էջեր
Series number / Ընդհանուր թիւ 187
Price Գին 15.00 US $

Additional information

Weight 0.270 kg
Dimensions 19.5 × 13.5 × 1.2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.