$5.00

In stock

Description

ԹՈՒՂԹ ԱՌ ԵՐԵՒԱՆ – A LETTRE TO YEREVAN
Հեղինակ՝ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԾԱՌՈՒԿԵԱՆ- by ANTRANIG DZAROUGIAN
Հրատարակութեան Վայր – Պէյրութ – Published place – Beirut
Հրատարակութեան տարի Published year – 1988
Հրատարակչատուն ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
էջեր pages 60
Series number – Ընդհանուր թիւ 112
Price Գին 5.00 US $

Additional information

Weight 0.080 kg
Dimensions 16.5 × 12 × 0.4 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.