$8.00

In stock

Description

ԱՐԵԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ – ON THE ROAD OF BLOOD
Հեղինակ – ԱՐՄԷՆ ԱՆՈՅՇ – Author – ARMEN ANOUSH
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 2009
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
էջեր pages 215
Series number – Ընդհանուր թիւ 21
Price Գին 8.00 US $

Additional information

Weight 0.185 kg
Dimensions 16.5 × 12 × 1.2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.