$10.00

In stock

Description

ԱՆՈՒՆՍ ԱՐԱՄ Է – MY NAME IS ARAM
Հեղինակ – ՈՒԻԼԵԸՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆ – Author – WILLIAM SAROYAN
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 1994
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
Էջեր pages 240
Նկարներ՝ ՏՈՆ ՖՐԻՄԷՆԻ – DON FREMAN
Series number – Ընդհանուր թիւ 5
Price Գին 10.00 US $

Additional information

Weight 0.230 kg
Dimensions 16.5 × 12 × 1.4 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.