$12.00

In stock

Description

ԱՆԼՌԵԼԻ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ – NON STOP CAMPANILE
Հեղինակ՝ ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ – by BAROUYR SEVAG
Նկարազարդում՝ ԳՐԻԳՈՐ ԽԱՆՃԵԱՆԻ – Illustrator KRIKOR KHANJIAN
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 2011
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
էջեր pages 320
Series number – Ընդհանուր թիւ 113
ISBN 978-9933-445-30-0
Price Գին 12.00 US $

Additional information

Weight 0.325 kg
Dimensions 16.5 × 12 × 1.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.