$8.00

In stock

Description

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՐԵՐԱՐ ԵՒ ԱՅԼ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ – SELECTED MASTERPIECES
Հեղինակ – ԵՐՈՒԱՆԴ ՕՏԵԱՆ – Author- YERVANT ODIAN
Հրատարակութեան Վայր – Հալէպ – Published place – Aleppo
Հրատարակութեան տարի Published year – 1992
Հրատարակչատուն – ԿԻԼԻԿԻԱ – CILICIA publishing
pages Էջեր 120
Երգիծանկարներ Caricaturist – ՎԱՐԴԳԷՍ ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ – VARTKES BARSOUMIAN
Series number – Ընդհանուր թիւ 2
Price Գին 8.00 US $

Additional information

Weight 0.125 kg
Dimensions 16.5 × 12 × 0.7 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.